معاونت برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع

معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع 

مهندس فریور نقوی 

پست الکترونیک

farivar.naghavi@mihanmail.ir

farivar_naghavi@iran.ir

تلفن مستقیم ثابت

01333663072

چاپ | ارسال به ديگران |