پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اهداف سازمانی
اهداف سازمانی

اهداف سازمانی:

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به تبع آن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به عنوان یکی از ارگان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی، دستگاهی است که برنامه ریزی در عرصه های منابع طبیعی را با تعیین پنج وظیفه اساسی یعنی حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره برداری منطبق با اصول و موازین علمی و فنی را بر عهده دارد، حفاظت از عرصه های منابع طبیعی اولین و مهمترین رکن بوده، که سایر وظایف براساس محوریت آن برنامه ریزی و به اجرا در می آید. ضمناً در راستای حفاظت از جنگلها، مراتع و عرصه های طبیعی حوضه های آبخیز استان، عدم کاهش سطح مبنا بوده و توسعه و کیفیت بخشیدن به آن از اصولی است که حرکت ها و برنامه ریزیها باید بر این مبانی و اصول استوار باشد.
چاپ | ارسال به ديگران  |