پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معرفی اداره کل
معرفی اداره کل

معرفی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

قبل از ملی شدن جنگلهای کشور تشکیلات منسجم در ارتباط با اداره جنگلها وجود نداشت ولی از سال 1341 به بعد، همزمان با تصویب و اجرای قوانین مدون، تشکیل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، ادارات کل منابع طبیعی استانها و ادارات و واحدهای تابعه مدیریت اصولی و ضابطه مند بر جنگلهای کشور از جمله استان گیلان آغاز گردید.

چاپ | ارسال به ديگران  |