استان گیلان

استان گیلان

استان گیلان با مساحتی بالغ بر 1471100 هکتار در شمال کشور واقع می باشد، این استان شامل قسمتی از جلگه های ساحلی جنوب غربی دریای خزر و کوهپایه های تالش و نیمرخ شمالی البرز است استان گیلان به 16 شهرستان، 49 شهر، 43 بخش، 109 دهستان و 2888 آبادی تقسیم شده و از کل مساحت استان گیلان 560 هزار هکتار آن جنگل، 224 هزار هکتار مرتع و 220 هزار هکتار اراضی کشاورزی و بقیه مساحت شامل سایر اراضی (براساس آمار نامه 1383)، این استان در بردارنده بخش جلگه ای گیلان و دوپاره کوهستانی دیلمان و تالش است. گیلان از شمال به دریای خزر و در بخشی از آن با کشور آذربایجان، از شرق به استان مازندران، از جنوب به استانهای قزوین و زنجان و از غرب با استان اردبیل هم مرز است.
چاپ | ارسال به ديگران |