پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دفاتر پیشخوان
دفاتر پیشخوان

دفاتر منتخب و مشخص شده توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

 با توجه به نزدیکی با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها ی تابعه

کلیه دفاتر مندرج در جدول زیر خدمات صدور پروانه مرتع داری، تمدید پروانه مرتع داری، ذیحق شدن در طرح های مرتع داری و پاسخگویی به شکایات و درخواست های مردمی را ارائه می نمایند. 


شماره قرارداد

نام و

نام خانوادگی

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

کد دفتر

آدرس

شماره موبایل

25300-93/5/14

ابراهیم فضایی

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

72331217

رضوانشهر خیابان امام خمینی کوچه بسیج

09111385770

25300-93/5/14

عذرا حافظی

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

72331230

تالش خلیف آباد روبروی مسجد جامع

09111837311

25300-93/5/14

شهرزاد محبوبی

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

72331029

ماسال روبروی شهرداری خ شهید عظمتی جنب دبیرستان

09119854928

25300-93/5/14

داراب نویدی

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

72331178

شاندرمن شاندرمن جنب شهرداری

09111834515

25300-93/5/14

قاسم کوچک

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

1427622040

رحیم آباد رحیم آباد نبش خیابان شورا

09113427151

25300-93/5/14

معصومه نوزاد

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

72331016

رشت

09118350510

25300-93/5/14

علی بهاری

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

72331122

رستم آباد رستم آباد- بلوار امام(ره) جنب جلوکبابی سلیم

09111316348

25300-93/5/14

کیوان گودرزوند چگینی

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

54439

لوشان

09113326170

25300-93/5/14

امیرعبداله زاده

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

720331045

سیاهکل خ امام (ره) روبروی اداره گاز

09111432262

25300-93/5/14

سیدحسن علوی

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

54492

لنگرود میدان معلم روبروی فرمانداری

09111440098

25300-93/5/14

نغمه حاتمی شیر کوهی

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

72331119

رشت

091193240820

25300-93/5/14

سیده رباب عظمتی

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

72331094

ماسال خ مطهری – روبروی بانک تجارت

09118843071

25300-93/5/14

اکبر صابر ماهانی

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

72331023

کومله کومله –خیابان 24متری روبروی آتش نشانی

09113437986

25300-93/5/14

علیرضا هدایت زاده

انتقال و صدور پروانه چرا ، تمدید پروانه مرتعداری ، ذیحق شدن در طرحهای مرتعداری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی

6225951

رودسر

09111440134

 

دریافت فایل

 
چاپ | ارسال به ديگران  |