بازدید : 28 2 مهر 1396 10:50 شماره :52904

مشارکت بین مردم اتفاق نمی افتد مگر اینکه برای مردم منفعت ایجاد شود
مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخبزداری کشور روز سه شنبه  درکارگاه آموزشی، ترویجی و تسهیل‌گری در یاسوج گفت: مشارکت در بین مردم اتفاق نمی افتد مگر اینکه برای مردم منفعت یا مالکیت بوجود آید.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی کهکیلویه و بویر احمد، غلامرضا هادربادی مدرس این کارگاه که در جمع نمایندگان جوامع محلی و رابطین و کارشناسان ترویج سخن می گفت، افزود: مالکیت معنایش این نیست که مردم صاحب املاک شوند وسند به نام آنها صادرشود بلکه مالکیت قلبی که منابع طبیعی را از آن خود بدانند وبا جان و دل برای حفاظت وتوسعه آن کوشا باشند.
به گفته هادربادی، دو گروه از مردم  باید از سوی تسهیل گران مورد توجه قرار گیرند و در تصمیمات آنها را دخیل بدانند که این دو گروه حاشیه نشینان و زنان هستند.
مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها به صندوق های خرده اعتباری اشاره کرد و گفت: صندوق های خرده اعتباری باید همیشه خرد بمانند و به منظور توفیق این صندوق ها باید به چند مورد توجه کرد. نخست اینکه سازمان محلی نباید اجباری تشکیل شود. دوم اینکه دنبال یکسان سازی نباشیم زیرا هرچه تنوع بیشتر باشد پایداری صندوق ها بیشتر است. سوم نکته اینکه در تشکیل صندوق ها باید حتما بعد از شش ماه به پس انداز کننده وام داده شود. چهارم  میزان وام بین 3تا5برابر پس انداز باشد و دیگر اینکه اعطای وام و هرگونه تسهیلات باید پس از آموزش دهی صورت گیرد.
غلامرضا هادربادی صندوق های خرده اعتباری را تمرینی برای مشارکت پذیری دانست و گفت نباید انتظار داشته باشیم این صندوق ها معجزه کرده و تمام مشکلات را با آن حل کنیم.
 وی آموزش های غیررسمی را در بین روستاییان واز طریق تسهیل گران بر آموزش رسمی ارجح شمرد و گفت: مبنای کار تسهیل گر در آموزش ، نباید آموزش های رسمی باشد.
 وی به دو دیدگاه  که در توسعه روستایی وجود دارد اشاره کرد و افزود: در توسعه روستایی دو دیدگاه وجود دارد .یک دیدگاه  می گوید این ضعف ها وجود دارد و براساس این ضعف ها مشکلات را حل کنیم که این روش غلطی است و دومی دیدگاه است که می گوید نقاط قوت و فرصت های منطقه را شناسایی و بر اساس آنها برنامه ریزی و کار صورت گیرد و کار تسهیل گری همین است که بر اساس ظرفیت ها و نقاط قوت کار کند.
مدیرکل آموزش و ترویج سازمان جنگل ها در این کارگاه به مساله بازدید نمایندگان جوامع محلی و تسهیل گران و کارشنان ادارات از طرح های موفق در استان های دیگر اشاره کرد و گفت: در کار آموزش وترویج سخنرانی وکلاس 11 درصد و مشاهده و بازدید 83 درصد تاثیر دارد و از همه نمایندگان ادارات وجوامع محلی خواست از طرح های موفق بازدید بعمل آورند.
@import url(http://www.gilan.frw.org.ir/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :